Zapojme se do KOLOběhu života, obklopme se přírodními materiály a učme se vnímat roční období a trendy, které nám udává krajina kolem nás.